Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

 

 DPD Csomagküldés Bruttó árai

DPD ünnepi időszaki csomag felár /PEAK felár/ minden év november 1-től  december 31-ig feladott csomagokra dobozonként +114 Ft

 Az alábbi táblázatok a DPD csomagküldő szolgálat igénybevételének esetén érvényes árakat mutatják. Az árak változtatásának jogát fenntartjuk, ebben az esetben az alábbi táblázat adatai is frissítésre kerülnek.

 

Súlyhatár csomagok db száma
1 db 2 db 3 db 4 db 5 db 6 db 7 db 8 db 9 db 10 db
Csomagköltség 
5 kg-ig 1 500 Ft                  
10 kg-ig 1 740 Ft                  
15 kg-ig 1 870 Ft                  
20 kg-ig 1 990 Ft 3 130 Ft                
25 kg-ig 2 360 Ft 3 220 Ft                
30 kg-ig 2 860 Ft 3 310 Ft 4 580 Ft              
40 kg-ig 4 350 Ft 3 400 Ft 4 760 Ft 6 060 Ft            
50 kg-ig 6 370 Ft 3 680 Ft 4 850 Ft 6 250 Ft 7 530 Ft 8 540 Ft        
100 kg-ig   7 310 Ft 5 400 Ft 6 760 Ft 7 720 Ft 9 040 Ft 9 640 Ft 10 430 Ft 11 740 Ft 11 760 Ft
150 kg-ig     10 860 Ft 7 280 Ft 8 270 Ft 9 590 Ft 10 290 Ft 11 460 Ft 12 570 Ft 12 680 Ft
200 kg-ig       14 330 Ft 12 400 Ft 14 660 Ft 11 570 Ft 12 200 Ft 13 390 Ft 13 590 Ft
250 kg-ig         17 730 Ft 18 850 Ft 16 840 Ft 17 630 Ft 14 220 Ft 14 510 Ft
300 kg-ig           21 050 Ft 21 730 Ft 18 960 Ft 16 370 Ft 15 430 Ft

 

Utánvét díja, amely csak készpénzzel történő fizetés esetén érvényes 
 
Utánvét összege                       Utánvét díja      
50.000 Ft-ig                             390 Ft      
100.000 Ft-ig                             520 Ft      
300.000 Ft-ig                             960 Ft      
500.000 Ft-ig                          1 910 Ft  

 

Bankkártyával történő utánvét fizetés: 

Utánvét díja, ha az utánvét összeget a futárnak bankkártyával egyenlítik ki: a teljes utánvét összeg +1%-a (a fenti utánvét díjon felül)

(Pl.: 100.000 Ft után : + 1.000,- Ft  , 200.000 Ft után: +2.000,- Ft)

  

Csomagolási költség:
 
A termékeket az ésszerűség, a takarékosság és a futárszolgálat szállítási irányelvei alapján kartondobozba csomagoljuk,a méretüknek és súlyuknak megfelelően.

Jellemzően több termék kerül egy kartondobozba. A csomagolás díja (kartondoboz díja) a szállítási-,és utánvét díjon felül fizetendő kartondobozonként, mely díj  a doboz típusától/méretétől függően változik az alábbi táblázat szerint: 

 

Dobozméretek:   csomagolás díja   doboz tartalma
SZ   H   M    
                   
23 cm x 23 cm x 100 cm   500 Ft   1 db hőszigetelt kéménycső
25 cm x 25 cm x 100 cm   500 Ft  
26 cm x 26 cm x 100 cm   500 Ft  
28 cm x 28 cm x 100 cm   500 Ft  
30 cm x 30 cm x 100 cm   500 Ft  
25 cm x 50 cm x 40 cm   500 Ft   kéményajtók
                   
23 cm x 23 cm x 127 cm   650 Ft   1 db hőszigetelt kéménycső
25 cm x 25 cm x 127 cm   650 Ft  
26 cm x 26 cm x 127 cm   650 Ft  
28 cm x 28 cm x 127 cm   650 Ft  
30 cm x 30 cm x 127 cm   650 Ft  
                   
40 cm x 60 cm x 100 cm   1 000 Ft   Hőszigetelt kéményidomok, béléscső-rendszer
50 cm x 50 cm x 100 cm   1 000 Ft  
30 cm x 50 cm x 100 cm   1 000 Ft  
35 cm x 35 cm x 100 cm   1 000 Ft   1 db hőszigetelt kéménycső

  

Csomagsérülés:

Csak abban az esetben továbbítunk panaszt a csomagküldő szolgálatnak, ha Ön a futár jelenlétében bontja fel a csomagot, és szemrevételezéssel ellenőrzi a csomagok sértetlenségét. Ha sérülést vél felfedezni a csomagokon azt haladéktalanul jelezze a futárnak és foglalja bele jegyzőkönyvbe a történteket, még a futár távozása előtt. Csak ebben az esetben tudjuk kezelni a felmerülő problémákat a csomagok sérülését illetően. 

 

SZÁLLÍTÁSI IDŐ

Abban az esetben, ha a rendelését munkanapokon délelőtt 9:00-ig kapjuk meg, a szállítási idő a következő napot számítva általában 2(-3) munkanap (szeptembertől az év végéig a DPD kapacitásának függvényében akár 3-5 munkanap is lehet).

Kiszállítás: munkanapokon 08:00-18:00 óra között.

A szállítási időről és a kézbesítés várható időpontjáról a DPD futár a regisztrációban megadott email címre írásos értesítést küld.                         
                        Az Árendás Kéménytechnika Kft. üzletszabályzata és Általános szerződési feltételei 


A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet alapján:

A jelen üzletszabályzat az Árendás kéménytechnika Kft. internetes weboldalán elérhető webshopon keresztül történő értékesítésére vonatkozik:

A vállalkozó adatai: Árendás Kéménytechnika Kft.
                                    Székhelye:                2534 Tát, Babits Mihály u. 23.
                                    Adószám:                 14618026-2-11
                                    Cégjegyzékszám:   11-09-014868

             Preambulum:
             Az Árendás Kéménytechnika Kft. -  mint az ÁRENDÁS korrozióálló acél kémény-béléscsövek, az ÁRENDÁS kettősfalú korrozióálló acél szigetelt kémények, valamint az ÁRENDÁS korrozióálló  kéménytisztító-ajtók és ezen termékek tartozékainak gyártója - a jelen üzletszabályzat és általános szerződési feltételek megalkotásánál kizárólag a fogyasztók gyors, pontos és korrekt kiszolgálásának szándéka vezérelte, a termékek iránt elkötelezett fogyasztók legnagyobb elégedettségének elérése céljából.

A jelen üzletszabályzat az Árendás Kéménytechnika Kft. ( a továbbiakban vállalkozó ) és fogyasztó között létrejövő szerződés legfőbb szabályait foglalja össze, amely a ÁRENDÁS márkanévvel történő termékek értékesítésére irányul.

A szerződés a vállalkozás által működtetett tartós távértékesítési rendszer keretében olyan módon jön létre, hogy a szerződés megkötése érdekében a vállalkozás kizárólag távközlő eszközt alkalmaz (távollevők között kötött szerződés.)

A távközlési rendszeren keresztül történő megrendelés automatikusan a jelen üzletszabályzat és általános szerződési feltételek elfogadását jelenti a fogyasztó részéről.

A szerződés létrejötte és formája
A szerződés a vállalkozó honlapján található értékesítési weboldalról letölthető megrendelőlap kitöltésével és elektronikus visszaküldésével jön létre. A szerződést a felek írásban megkötöttnek tekintik, a vállalkozó iktatja és kérésre utólag hozzáférhetővé teszi és kinyomtatott formában a fogyasztó részére átadja. 
A szerződés alapiratai: A jelen általános szerződési feltételek, számla, csomag átvételéről szóló igazolás. A szerződés nyelve : magyar. A számla átvétele egyben az írásba foglalt szerződés átvételének is minősül.

                            Fizetés módja:
A honlapról válaszható formában:
- utánvétellel ( a megküldött csomag átvételével egyidejűleg a számla átvételekor készpénz formában ) 
- előre átutalással.

                           Vásárlási feltételek:
A szerződés tárgyának lényeges jellemzőiről, általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is magában foglaló áráról, a fuvardíjról, szállítási vagy postaköltségről; a fizetés, a szállítás vagy a teljesítés egyéb feltételeiről a webáruház honlapon a „ Szállítási feltételek„ menüpont alatt található részletes leírás.

                          Elállási jog: 
A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.
A fogyasztó az alábbiak szerint gyakorolhatja elállási jogát:
- termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg az írásbeli megerősítést ( számla ) , ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja.
- Ha az írásbeli megerősítés kézhezvételére a termék kézhezvételének napjától, illetve a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított nyolc munkanap elteltéig a fogyasztó akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjától számított három hónapból kevesebb mint nyolc munkanap van hátra.
- Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.
- A vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.
- A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
- A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő.
- A fogyasztó nem élhet az elállás jogával, ha a terméket a vásárlást követően használatba fogta, kimosta vagy bármilyen átalakításnak vetette alá, feltéve, hogy a termék megfelel a rajta feltüntetett minőségi követelményeknek.

                         Tájékoztatási kötelezettség:
Ha a vállalkozás a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a fogyasztót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a fogyasztó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése a vállalkozást nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.
Ha a vállalkozás a szerződésben meghatározott módon helyettesítő termékkel, teljesít, az elállási jog gyakorlása folytán a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a vállalkozást terhelik. A költségek viseléséről, valamint a megfelelően helyettesítő termékkel történő teljesítésről a vállalkozás egyértelműen és pontosan köteles a fogyasztót tájékoztatni.
A vállalkozás nem követelhet a fogyasztótól ellenszolgáltatást, ha olyan terméket értékesít, illetve olyan szolgáltatást nyújt, amelyet korábban a fogyasztó nem rendelt meg.
A vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a rendeletben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének eleget tett, a határidők betartására vonatkozó előírásokat megtartotta.

A jelen Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet rendelkezései az irányadóak. http://www.femkemeny.hu/dokumentumok/17per1999_kormany_rendelet.pdf