Olvasóink értékelése: 5 / 5

Csillag aktívCsillag aktívCsillag aktívCsillag aktívCsillag aktív
 

Tisztelt Vásárló!

Termékeinket a DPD csomagküldő szolgáltatásával juttatjuk el Önhöz. Ezek díjait az alábbi táblázatokban láthatja.

         FIGYELEM !!!
                                   Megkérjük tisztelt vásárlóinkat, hogy a megrendelt termékek, csomagok átvételekor minden
                                   esetben ellenőrizzék le a csomagok, illetve a termékek sértetlenségét. Amennyiben sérülést
                                   tapasztalnak a csomagon/terméken, ezt még a csomagszállító autó távozása előtt
                                   jelezzék a DPD dolgozónak és kérjék, hogy a sérülésről jegyzőkönyv készüljön.
                                   Amennyiben ez nem történik meg, nem áll módunkban az DPD-nél panaszt tenni, és a DPD sem
                                  vállal kártérítési felelősséget.

 DPD Csomagküldés Bruttó árai

 Az alábbi táblázatok a DPD csomagküldő szolgálat igénybevételének esetén érvényes árakat mutatják. Az árak változtatásának jogát fenntartjuk, ebben az esetben az alábbi táblázat adatai is frissítésre kerülnek.

 

 Csomagolási költség:

 
A termékeket kartondobozba csomagoljuk,a termék méretének és súlyának megfelelően.
A csomagolás költsége a szállítási/utánvételi költségen felül kartondobozonként, a doboz méretétől függően 650 Ft - 1000 Ft között változik. A csomagolás nem kémény elemenként, hanem a doboz és a kéményelemek méretétől függően a megfelelő helykitöltés szempontját figyelembe véve történik. 


DPD csomagküldés esetén az alábbi linken elérhető információk mérvadóak, és a vásárlás befejezésével automatikusan elfogadottak.

1 munkanap időgarancia 1 db csomag     1 munkanap időgarancia több db csomag  
         
Súlyhatár Csomagköltség   Súlyhatár Csomagköltség
10 kg-ig 1 606 Ft   10 kg-ig 2 450 Ft
20 kg-ig 1 794 Ft   20 kg-ig 3 016 Ft
30 kg-ig 1 982 Ft   30 kg-ig 3 582 Ft
40 kg-ig 2 165 Ft   40 kg-ig 4 147 Ft
50 kg-ig 2 360 Ft   50 kg-ig 4 713 Ft
      60 kg-ig 5 655 Ft
      70 kg-ig 6 598 Ft
Összeghatár Utánvét költsége   80 kg-ig 7 540 Ft
50.000 Ft-ig 260 Ft   90 kg-ig 8 483 Ft
100.000 Ft-ig 520 Ft   100 kg-ig 9 425 Ft
300.000 Ft-ig 960 Ft   150 kg-ig 12 253 Ft
500.000 Ft-ig 1 270 Ft   200 kg-ig 15 080 Ft
      250 kg-ig 17 908 Ft
      300 kg-ig 20 735 Ft
      350 kg-ig 23 563 Ft
      400 kg-ig 26 390 Ft
      450 kg-ig 29 218 Ft
      500 kg-ig 32 045 Ft
         
      Összeghatár Utánvét költsége
      50.000 Ft-ig 260 Ft
      100.000 Ft-ig 520 Ft
      300.000 Ft-ig 960 Ft
      500.000 Ft-ig 1 270 Ft

 

http://www.femkemeny.hu/hu/szallitasi-feltetelek-58390/dpd-csomagk%C3%BCld%C5%91-szolg%C3%A1lat-%C3%A1rai

Továbbá az alábbi feltételek érvényesek:

IDŐGARANCIA:

1 munkanapos időgarancia: Abban az esetben, ha a rendelését munkanapokon délelőtt 11:00-ig kapjuk meg, a következő napot számítva egy munkanapon belül jut el Önhöz a rendelt csomag. A csomag(ok) kiszállítása 12:00-17:00 óra között történik.

12:00 óra előtti, vagy munkaszüneti- (szombati), ünnepnapi időpontra történő szállításra nincs lehetőség.

 

Csomagsérülés:

Csak abban az esetben továbbítunk panaszt a csomagküldő szolgálatnak, ha Ön a futár jelenlétében bontja fel a csomagot, és szemrevételezéssel ellenőrzi a csomagok sértetlenségét. Ha sérülést vél felfedezni a csomagokon azt haladéktalanul jelezze a futárnak és foglalja bele jegyzőkönyvbe a történteket, még a futár távozása előtt. Csak ebben az esetben tudjuk kezelni a felmerülő problémákat a csomagok sérülését illetően. 

                         

                         Az Árendás Kéménytechnika Kft. üzletszabályzata és Általános szerződési feltételei 

A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet alapján:

A jelen üzletszabályzat az Árendás kéménytechnika Kft. internetes weboldalán elérhető webshopon keresztül történő értékesítésére vonatkozik:

A vállalkozó adatai: Árendás Kéménytechnika Kft.
                                    Székhelye:                2534 Tát, Babits Mihály u. 23.
                                    Adószám:                 14618026-2-11
                                    Cégjegyzékszám:   11-09-014868

             Preambulum:
             Az Árendás Kéménytechnika Kft. -  mint az ÁRENDÁS korrozióálló acél kémény-béléscsövek, az ÁRENDÁS kettősfalú korrozióálló acél szigetelt kémények, valamint az ÁRENDÁS korrozióálló  kéménytisztító-ajtók és ezen termékek tartozékainak gyártója - a jelen üzletszabályzat és általános szerződési feltételek megalkotásánál kizárólag a fogyasztók gyors, pontos és korrekt kiszolgálásának szándéka vezérelte, a termékek iránt elkötelezett fogyasztók legnagyobb elégedettségének elérése céljából.

A jelen üzletszabályzat az Árendás Kéménytechnika Kft. ( a továbbiakban vállalkozó ) és fogyasztó között létrejövő szerződés legfőbb szabályait foglalja össze, amely a ÁRENDÁS márkanévvel történő termékek értékesítésére irányul.

A szerződés a vállalkozás által működtetett tartós távértékesítési rendszer keretében olyan módon jön létre, hogy a szerződés megkötése érdekében a vállalkozás kizárólag távközlő eszközt alkalmaz (távollevők között kötött szerződés.)

A távközlési rendszeren keresztül történő megrendelés automatikusan a jelen üzletszabályzat és általános szerződési feltételek elfogadását jelenti a fogyasztó részéről.

A szerződés létrejötte és formája
A szerződés a vállalkozó honlapján található értékesítési weboldalról letölthető megrendelőlap kitöltésével és elektronikus visszaküldésével jön létre. A szerződést a felek írásban megkötöttnek tekintik, a vállalkozó iktatja és kérésre utólag hozzáférhetővé teszi és kinyomtatott formában a fogyasztó részére átadja. 
A szerződés alapiratai: A jelen általános szerződési feltételek, számla, csomag átvételéről szóló igazolás. A szerződés nyelve : magyar. A számla átvétele egyben az írásba foglalt szerződés átvételének is minősül.

                            Fizetés módja:
A honlapról válaszható formában:
- utánvétellel ( a megküldött csomag átvételével egyidejűleg a számla átvételekor készpénz formában ) 
- előre átutalással.

                           Vásárlási feltételek:
A szerződés tárgyának lényeges jellemzőiről, általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is magában foglaló áráról, a fuvardíjról, szállítási vagy postaköltségről; a fizetés, a szállítás vagy a teljesítés egyéb feltételeiről a webáruház honlapon a „ Szállítási feltételek„ menüpont alatt található részletes leírás.

                          Elállási jog: 
A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.
A fogyasztó az alábbiak szerint gyakorolhatja elállási jogát:
- termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg az írásbeli megerősítést ( számla ) , ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja.
- Ha az írásbeli megerősítés kézhezvételére a termék kézhezvételének napjától, illetve a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított nyolc munkanap elteltéig a fogyasztó akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjától számított három hónapból kevesebb mint nyolc munkanap van hátra.
- Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.
- A vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.
- A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
- A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő.
- A fogyasztó nem élhet az elállás jogával, ha a terméket a vásárlást követően használatba fogta, kimosta vagy bármilyen átalakításnak vetette alá, feltéve, hogy a termék megfelel a rajta feltüntetett minőségi követelményeknek.

                         Tájékoztatási kötelezettség:
Ha a vállalkozás a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a fogyasztót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a fogyasztó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése a vállalkozást nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.
Ha a vállalkozás a szerződésben meghatározott módon helyettesítő termékkel, teljesít, az elállási jog gyakorlása folytán a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a vállalkozást terhelik. A költségek viseléséről, valamint a megfelelően helyettesítő termékkel történő teljesítésről a vállalkozás egyértelműen és pontosan köteles a fogyasztót tájékoztatni.
A vállalkozás nem követelhet a fogyasztótól ellenszolgáltatást, ha olyan terméket értékesít, illetve olyan szolgáltatást nyújt, amelyet korábban a fogyasztó nem rendelt meg.
A vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a rendeletben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének eleget tett, a határidők betartására vonatkozó előírásokat megtartotta.

A jelen Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet rendelkezései az irányadóak. http://www.femkemeny.hu/dokumentumok/17per1999_kormany_rendelet.pdf

 

1DPD CSOMAGKÜLDŐ SZOLGÁLAT

Szállítás szempontjából a DPD csomagküldő szolgálat vette át nálunk az előnyben részesített csomagküldés szerepét. Ennek oka, hogy első sorban 75 centimétert meghaladó (terjedelmes) csomagokat küldünk magánszemélyeknek és vállalkozásoknak is. A Magyar Posta felárat és egyéb költséget számít fel ezekre a csomagokra, így a vevőt terhelő szállítási költség 75 centimétert meghaladó (terjedelmes) csomagok esetén jóval több mint a DPD futárszolgálat árai esetén. Miképpen a fizetési feltételekben is szerepel, ha Postával szeretne ezen információk tudatában is szállíttatni, akkor azt kérjük külön jelezze.