1 item tagged "fizetési és szállítási feltételek"

 • Fizetési és szállítási feltételek

  Tisztelt Vásárló!

  Termékeinket a DPD csomagküldő szolgáltatásával juttatjuk el Önhöz. Ezek díjait az alábbi táblázatokban láthatja.

           FIGYELEM !!!
                                     Megkérjük tisztelt vásárlóinkat, hogy a megrendelt termékek, csomagok átvételekor minden
                                     esetben ellenőrizzék le a csomagok, illetve a termékek sértetlenségét. Amennyiben sérülést
                                     tapasztalnak a csomagon/terméken, ezt még a csomagszállító autó távozása előtt
                                     jelezzék a DPD dolgozónak és kérjék, hogy a sérülésről jegyzőkönyv készüljön.
                                     Amennyiben ez nem történik meg, nem áll módunkban az DPD-nél panaszt tenni, és a DPD sem
                                    vállal kártérítési felelősséget.

   DPD Csomagküldés Bruttó árai

   Az alábbi táblázatok a DPD csomagküldő szolgálat igénybevételének esetén érvényes árakat mutatják. Az árak változtatásának jogát fenntartjuk, ebben az esetben az alábbi táblázat adatai is frissítésre kerülnek.

   

   Csomagolási költség:

   
  A termékeket kartondobozba csomagoljuk,a termék méretének és súlyának megfelelően.
  A csomagolás költsége a szállítási/utánvételi költségen felül kartondobozonként, a doboz méretétől függően 650 Ft - 1000 Ft között változik. A csomagolás nem kémény elemenként, hanem a doboz és a kéményelemek méretétől függően a megfelelő helykitöltés szempontját figyelembe véve történik. 


  DPD csomagküldés esetén az alábbi linken elérhető információk mérvadóak, és a vásárlás befejezésével automatikusan elfogadottak.

  1 munkanap időgarancia 1 db csomag     1 munkanap időgarancia több db csomag  
           
  Súlyhatár Csomagköltség   Súlyhatár Csomagköltség
  10 kg-ig 1 606 Ft   10 kg-ig 2 450 Ft
  20 kg-ig 1 794 Ft   20 kg-ig 3 016 Ft
  30 kg-ig 1 982 Ft   30 kg-ig 3 582 Ft
  40 kg-ig 2 165 Ft   40 kg-ig 4 147 Ft
  50 kg-ig 2 360 Ft   50 kg-ig 4 713 Ft
        60 kg-ig 5 655 Ft
        70 kg-ig 6 598 Ft
  Összeghatár Utánvét költsége   80 kg-ig 7 540 Ft
  50.000 Ft-ig 260 Ft   90 kg-ig 8 483 Ft
  100.000 Ft-ig 520 Ft   100 kg-ig 9 425 Ft
  300.000 Ft-ig 960 Ft   150 kg-ig 12 253 Ft
  500.000 Ft-ig 1 270 Ft   200 kg-ig 15 080 Ft
        250 kg-ig 17 908 Ft
        300 kg-ig 20 735 Ft
        350 kg-ig 23 563 Ft
        400 kg-ig 26 390 Ft
        450 kg-ig 29 218 Ft
        500 kg-ig 32 045 Ft
           
        Összeghatár Utánvét költsége
        50.000 Ft-ig 260 Ft
        100.000 Ft-ig 520 Ft
        300.000 Ft-ig 960 Ft
        500.000 Ft-ig 1 270 Ft

   

  http://www.femkemeny.hu/hu/szallitasi-feltetelek-58390/dpd-csomagk%C3%BCld%C5%91-szolg%C3%A1lat-%C3%A1rai

  Továbbá az alábbi feltételek érvényesek:

  IDŐGARANCIA:

  1 munkanapos időgarancia: Abban az esetben, ha a rendelését munkanapokon délelőtt 11:00-ig kapjuk meg, a következő napot számítva egy munkanapon belül jut el Önhöz a rendelt csomag. A csomag(ok) kiszállítása 12:00-17:00 óra között történik.

  12:00 óra előtti, vagy munkaszüneti- (szombati), ünnepnapi időpontra történő szállításra nincs lehetőség.

   

  Csomagsérülés:

  Csak abban az esetben továbbítunk panaszt a csomagküldő szolgálatnak, ha Ön a futár jelenlétében bontja fel a csomagot, és szemrevételezéssel ellenőrzi a csomagok sértetlenségét. Ha sérülést vél felfedezni a csomagokon azt haladéktalanul jelezze a futárnak és foglalja bele jegyzőkönyvbe a történteket, még a futár távozása előtt. Csak ebben az esetben tudjuk kezelni a felmerülő problémákat a csomagok sérülését illetően. 

                           

                           Az Árendás Kéménytechnika Kft. üzletszabályzata és Általános szerződési feltételei 

  A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet alapján:

  A jelen üzletszabályzat az Árendás kéménytechnika Kft. internetes weboldalán elérhető webshopon keresztül történő értékesítésére vonatkozik:

  A vállalkozó adatai: Árendás Kéménytechnika Kft.
                                      Székhelye:                2534 Tát, Babits Mihály u. 22.
                                      Adószám:                 14618026-2-11
                                      Cégjegyzékszám:   11-09-014868

               Preambulum:
               Az Árendás Kéménytechnika Kft. -  mint az ÁRENDÁS korrozióálló acél kémény-béléscsövek, az ÁRENDÁS kettősfalú korrozióálló acél szigetelt kémények, valamint az ÁRENDÁS korrozióálló  kéménytisztító-ajtók és ezen termékek tartozékainak gyártója - a jelen üzletszabályzat és általános szerződési feltételek megalkotásánál kizárólag a fogyasztók gyors, pontos és korrekt kiszolgálásának szándéka vezérelte, a termékek iránt elkötelezett fogyasztók legnagyobb elégedettségének elérése céljából.

  A jelen üzletszabályzat az Árendás Kéménytechnika Kft. ( a továbbiakban vállalkozó ) és fogyasztó között létrejövő szerződés legfőbb szabályait foglalja össze, amely a ÁRENDÁS márkanévvel történő termékek értékesítésére irányul.

  A szerződés a vállalkozás által működtetett tartós távértékesítési rendszer keretében olyan módon jön létre, hogy a szerződés megkötése érdekében a vállalkozás kizárólag távközlő eszközt alkalmaz (távollevők között kötött szerződés.)

  A távközlési rendszeren keresztül történő megrendelés automatikusan a jelen üzletszabályzat és általános szerződési feltételek elfogadását jelenti a fogyasztó részéről.

  A szerződés létrejötte és formája
  A szerződés a vállalkozó honlapján található értékesítési weboldalról letölthető megrendelőlap kitöltésével és elektronikus visszaküldésével jön létre. A szerződést a felek írásban megkötöttnek tekintik, a vállalkozó iktatja és kérésre utólag hozzáférhetővé teszi és kinyomtatott formában a fogyasztó részére átadja. 
  A szerződés alapiratai: A jelen általános szerződési feltételek, számla, csomag átvételéről szóló igazolás. A szerződés nyelve : magyar. A számla átvétele egyben az írásba foglalt szerződés átvételének is minősül.

                              Fizetés módja:
  A honlapról válaszható formában:
  - utánvétellel ( a megküldött csomag átvételével egyidejűleg a számla átvételekor készpénz formában ) 
  - előre átutalással.

                             Vásárlási feltételek:
  A szerződés tárgyának lényeges jellemzőiről, általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is magában foglaló áráról, a fuvardíjról, szállítási vagy postaköltségről; a fizetés, a szállítás vagy a teljesítés egyéb feltételeiről a webáruház honlapon a „ Szállítási feltételek„ menüpont alatt található részletes leírás.

                            Elállási jog: 
  A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.
  A fogyasztó az alábbiak szerint gyakorolhatja elállási jogát:
  - termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg az írásbeli megerősítést ( számla ) , ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja.
  - Ha az írásbeli megerősítés kézhezvételére a termék kézhezvételének napjától, illetve a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított nyolc munkanap elteltéig a fogyasztó akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjától számított három hónapból kevesebb mint nyolc munkanap van hátra.
  - Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.
  - A vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.
  - A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
  - A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő.
  - A fogyasztó nem élhet az elállás jogával, ha a terméket a vásárlást követően használatba fogta, kimosta vagy bármilyen átalakításnak vetette alá, feltéve, hogy a termék megfelel a rajta feltüntetett minőségi követelményeknek.

                           Tájékoztatási kötelezettség:
  Ha a vállalkozás a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a fogyasztót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a fogyasztó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése a vállalkozást nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.
  Ha a vállalkozás a szerződésben meghatározott módon helyettesítő termékkel, teljesít, az elállási jog gyakorlása folytán a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a vállalkozást terhelik. A költségek viseléséről, valamint a megfelelően helyettesítő termékkel történő teljesítésről a vállalkozás egyértelműen és pontosan köteles a fogyasztót tájékoztatni.
  A vállalkozás nem követelhet a fogyasztótól ellenszolgáltatást, ha olyan terméket értékesít, illetve olyan szolgáltatást nyújt, amelyet korábban a fogyasztó nem rendelt meg.
  A vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a rendeletben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének eleget tett, a határidők betartására vonatkozó előírásokat megtartotta.

  A jelen Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet rendelkezései az irányadóak. http://www.femkemeny.hu/dokumentumok/17per1999_kormany_rendelet.pdf

   

  1DPD CSOMAGKÜLDŐ SZOLGÁLAT

  Szállítás szempontjából a DPD csomagküldő szolgálat vette át nálunk az előnyben részesített csomagküldés szerepét. Ennek oka, hogy első sorban 75 centimétert meghaladó (terjedelmes) csomagokat küldünk magánszemélyeknek és vállalkozásoknak is. A Magyar Posta felárat és egyéb költséget számít fel ezekre a csomagokra, így a vevőt terhelő szállítási költség 75 centimétert meghaladó (terjedelmes) csomagok esetén jóval több mint a DPD futárszolgálat árai esetén. Miképpen a fizetési feltételekben is szerepel, ha Postával szeretne ezen információk tudatában is szállíttatni, akkor azt kérjük külön jelezze.  

   

   

EasyTagCloud v2.8